Deel 1

Gebruik onderstaand formulier om uw zaak aan te melden bij Schipper Financials.

Deel 2

Persoonsgegevens

Uw verzekering

Bevestigen

Met het versturen van dit formulier bevestigt u bekend te zijn en akkoord te gaan met onderstaande. Schipper Financials staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1553231. Mede gelet hierop zal er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) worden omgegaan met uw gegevens. Wanneer er sprake is van fraude zijn wij genoodzaakt het dossier per direct te sluiten en daarmee de partij, welke de aanmelding heeft ingediend, vanaf de datum van aanmelding aansprakelijk te stellen voor de tot dan alle geleden schade en de hieruit voortkomende schade.